Nasza Fundacja

Fundacja „Sztuka Życia” – Niepokonani zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez 
Dariusza Wilińskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Imach z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 109/112b lok. 1 dnia 27.01.2012 r. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z póź. zm) oraz postanowień  statutu.  Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.  Fundacja może ustanawiać odznaki, statuetki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Fundacja jest właścicielem nazwy i projektu statuetki „NIEPOKONANI“.

Nasi Sponsorzy

Dane Fundacji

Numer konta bankowego BGŻ 45203000451110000002326810

(wpłata z dopiskiem Darowizna na cele statutowe)

 KRS: 0000418036
 NIP: 5833152676
 Regon: 221643103
Telefon kontaktowy: 510 086 999
Adres email: sztukazycia@op.pl
80-809 Gdańsk, ul. Worcella 23/3

Strona Archiwalna

Skontaktuj się z nami

510 086 999

sztukazycia@op.pl